صفحه اصلي >  کمیته های شبکه > کمیته تحقیقات و پژوهش 
 
 

اعضا کمیته:

دکتر محمد اثنی عشری

دکتر سیما شهابی

دکتر رضا فکرآزاد

دکتر غلامرضا اسماعیلی جاوید

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه تحقیقات لیزر در پزشکی کشور می باشد.