صفحه اصلي >  کمیته های شبکه > کمیته تولید و ساخت دستگاه لیزر، نوآوری و بومی سازی، استاندارد سازی 
 
 

اعضای کمیته:

دکتر عزالدین مهاجرانی

دکتر مرتضی باقرزاده

دکتر احمد امجدی

دکتر پرویز پروین

دکتر عباس مجدآبادی

مهندس محمد کراجی

مهندس اعظم اقرلو

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه تحقیقات لیزر در پزشکی کشور می باشد.