صفحه اصلي >  کمیته های شبکه > کمیته شناسایی وضع موجود و اجرایی 
 
 

اعضای کمیته:

دکتر ملیحه کیانفر

مهندس اعظم اقرلو

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه تحقیقات لیزر در پزشکی کشور می باشد.