صفحه اصلي > ماموریت شبکه 
 
 

این شبکه در جهت شناسایی ظرفیتهای لیزر در سطح کشور، ساماندهی، توانمند سازی، مدیریت و راهبری همکاریهای سازمان یافته در بین نهادهای ذینفع در راستای اهداف نقشه راه لیزر تشکیل شده است.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه تحقیقات لیزر در پزشکی کشور می باشد.