صفحه اصلي > اهداف شبکه 
 
 

چشم انداز:

 ارتقای سلامت بیماران تحت درمان با لیزر و پیشگیری از عوارض با استفاده کارآمد و اثر بخش از کلیه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل کشور در جهت ارتقاء سطح علمی، پژوهشی و دسترسی به خدمات مطالوب در حوزه درمان و پیشگیری از عوارض در سطح کشور و کسب مرجعیت علمی و تحقیقاتی و خدمات لیزر در منطقه.

اهداف اختصاصی :

شناسایی ظرفیتهای ملی و استانی دربخشهای دولتی در حوزه لیزر پزشکی
تهیه انواع بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز در حوزه لیزر پزشکی
ایجاد شبکه ارتباطی و ارتقا سطح همکاریها بین محققین، مراکز تحقیقاتی، مراکز درمانی، تشکل های اجتماعی و حمایتی بیماران و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط
تعیین و استقرار اولویت های تحقیقاتی و اجرایی ملی و کلان در راستای اهداف شبکه و نیازهای گروه هدف در کلیه سازمانها و نهادهای عضو شبکه
مدیریت و راهبری آموزش، تحقیقات و مداخلات مراکز تحقیقاتی و سازمانهای عضو بر اساس اهداف شبکه و نیازهای گروه هدف
ظرفیت سازی مراکز علمی تحقیقاتی درمانی و حمایتی در جهت اهداف شبکه و نیازهای گروه هدف
ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات از طریق استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منایع، امکانات و تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو شبکه
استقرار راهنماهای بالینی در مراکز ارائه خدمات علمی، تشخیصی و درمانی در قطب های کشور
بهبود دسترسی بیماران به خدمات مطلوب درمان تخصصی

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه تحقیقات لیزر در پزشکی کشور می باشد.