صفحه اصلي > فعالیت های شبکه 
 
 
  • شناسایی و احصای ظرفیتهای جامعه در مراکز علمی و تحقیقاتی، حمایتی، صنعتی، سازمانها و نهادها در حوزه آموزش، پیشگیری، درمان.
  • ایجاد سیستم ملی ثبت اطلاعات بیماران و اتصال به شبکه های جهانی(SCIRegistry)
  • جلب مشارکت ذینفعان، عضو گیری و افزایش دایره اعضای شبکه.
  • آینده نگاری، تدوین سیاستهای ملی و تصمیم سازی.
  • تدوین نقشه جامع اولویت های ملی آموزشی، تحقیقاتی، حمایتی، صنعتی، پیشگیری، درمان و توزیع مسئولیت های ملی بین اعضای شبکه.
  • آموزش، توانمندسازی و ظرفیت سازی مراکز علمی تحقیقاتی درمانی و حمایتی و عموم جامعه در جهت اهداف شبکه و نیازهای گروه هدف
  • بستر سازی برای توسعه روشهای نوین درمان بیماران با انواع لیزر
  • پیگیری پروژه های بین بخشی کلان در راستای نقشه
  • تهیه و تدوین راهنمای بالینی و استقرار آن در کشور
  • تلاش در جهت توسعه حمایتهای اجتماعی در جهت تامین اجتماعی و اقتصادی بیماران

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه تحقیقات لیزر در پزشکی کشور می باشد.